Działka budowlana położona w Kowarach przy ul. Brzozowej dz. nr 520/4

Działka budowlana

położone w Kowarach przy ul. Brzozowej

dz. nr 520/4

Działka budowlana niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej.

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 520/3 (obręb 3, a.m. 2) o pow. 0,0284 ha, położona w Kowarach przy ul. Brzozowej.

Wartość nieruchomości: 12.230,00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości: 12.230,00 zł do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23% ( ustawa o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona wzdłuż ul. Brzozowej łączącej osiedle wielorodzinne „ Wichrowa Równia „ z obwodnicą miasta. Działka środkowa o kształcie wydłużonego prostokąta. Działka płaska z nierównościami spowodowanymi nawiezieniem ziemi, porośnięta trawą i krzewami. Działka nieuzbrojona. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00086149/0.

 

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary – jednostka urbanistyczna – Kowary Centrum B przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXXIII/163/08 z 12 listopada 2008 r. kompleks działek położony jest na terenie o przeznaczeniu podstawowym:

MN3, MN4
– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej

przeznaczeniu uzupełniającym:
– obiekty małej architektury
– obiekty sportowe i rekreacyjne
– place zabaw dla dzieci
– zieleń urządzona
– ogrodzenia
– urządzenia towarzyszące: ulice wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, urządzenia infrastruktury technicznej, garaże wbudowane lub dobudowane, utwardzone ścieżki piesze i rowerowe.

Mapa