Działka budowlana – usługi turystyczne – położona w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej

Działka budowlana – usługi turystyczne

położona w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej

Wartość nieruchomości: 306 800,00

(Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% )

Nieruchomość niezabudowana składająca się z dwóch działek numer 450 (obr. 3, a.m. 8) o powierzchni 0,5503 ha oraz numer 451 (obr. 3, a.m. 8) o powierzchni 0,0473 ha położone w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 0,5976 ha położona jest przy gminnej drodze – działce numer 78, która łączy się z obwodnicą Kowar ul. Kamiennogórską. Działka numer 450 o kształcie prostokąta natomiast przyległa działka numer 451 o kształcie trójkąta. Na działkach wzdłuż drogi numer 78 przebiega kanalizacja sanitarna Ø200. Zjazd na nieruchomość odbywać się będzie z drogi gminnej – działki numer 78.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum „B” uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXIII/163/08 z dnia 2 listopada 2008r. (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 4 poz. 93 z dnia 12 stycznia 2009r.) działka posiada:

przeznaczenie podstawowe:

UT/ZP1

  • tereny usług turystyki z zielenią uzupełniającą

przeznaczeniu uzupełniającym:

  • nieuciążliwe usługi publiczne

  • nieuciążliwe usługi handlu i gastronomi

  • terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne

  • lokale mieszkalne dla właścicieli

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary archiwum

Mapa ewidencyjna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wyrys

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wyciąg

Zdjęcie

Zdjęcie

Skip to content