Działki niezabudowane oznaczone numerami geodezyjnymi 519/5 o pow. 0,1607 ha i 519/4 o pow. 0,1375 ha

Działki niezabudowane oznaczone numerami geodezyjnymi 519/5 o pow. 0,1607 ha i 519/4 o pow. 0,1375 ha

(nieruchomości w przygotowaniu do zbycia)

Opis nieruchomości

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostka urbanistyczna Kowary Centrum C przyjętym Uchwałą NR XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 23.10.2007r., opublikowaną w DZ .U. Województwa Dolnośląskiego nr 6, z dnia 11.01 2008r., poz. 73 ze zmianą przyjętą Uchwałą NR XVI/279/13 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 05.12.2013r., opublikowaną w DZ.U. Województwa Dolnośląskiego poz 6591 z dnia 24.12.2013 r., nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem 20 MNW/UR

przeznaczenie podstawowe:

  • zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.

przeznaczenie uzupełniające:

  • usługi, w tym rzemiosło,

  • infrastruktura.

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Skip to content