Działki pod zabudowę jednorodzinną w Mniszkowie.

Informacja:

Gmina Miejska Kowary posiada do sprzedaży atrakcyjne działki budowlane na terenie
Gminy Janowice Wielkie, obręb Mniszków, z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, w najbliższym czasie zostaną wystawione do przetargu:

1. Nr dz. 146/2, obr. 0004, o pow. 0,2911 ha 171 500 zł netto
zbywana z udziałem 1/10 w działce 146/11, obr. 0004, o pow. 0,1239 ha 3800 zł netto
3MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2. Nr dz. 146/3, obr. 0004, o pow. 0,2000 ha 103 800 zł netto
zbywana z udziałem 1/10 w działce 146/11, obr. 0004, o pow. 0,1239 ha 3800 zł netto
3MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3. Nr dz. 146/4, obr. 0004, o pow. 0,2000 ha 103 800 zł netto
zbywana z udziałem 1/10 w działce 146/11, obr. 0004, o pow. 0,1239 ha 3800 zł netto
3MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

4. Nr dz. 146/5, obr. 0004, o pow. 0,2000 ha 124 600 zł netto
zbywana z udziałem 1/10 w działce 146/11, obr. 0004, o pow. 0,1239 ha 3800 zł netto
3MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5. Nr dz. 146/6, obr. 0004, o pow. 0,2000 ha 124 600 zł netto
zbywana z udziałem 1/10 w działce 146/11, obr. 0004, o pow. 0,1239 ha 3800 zł netto
3MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

6. Nr dz. 146/7, obr. 0004, o pow. 0,2100 ha 119 700 zł netto
zbywana z udziałem 1/10 w działce 146/11, obr. 0004, o pow. 0,1239 ha 3800 zł netto
4MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
34KDD tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

7. Nr dz. 146/8, obr. 0004, o pow. 0,2100 ha 125 200 zł netto
zbywana z udziałem 1/10 w działce 146/11, obr. 0004, o pow. 0,1239 ha 3800 zł netto
4MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
34KDD tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

8. Nr dz. 146/9, obr. 0004, o pow. 0,2100 ha 105 000 zł netto
zbywana z udziałem 1/10 w działce 146/11, obr. 0004, o pow. 0,1239 ha 3800 zł netto
4MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
34KDD tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

9. Nr dz. 146/10, obr. 0004, o pow. 0,2100 ha 108 800 zł netto
zbywana z udziałem 1/10 w działce 146/11, obr. 0004, o pow. 0,1239 ha 3800 zł netto
4MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

10. Nr dz. 146/12, obr. 0004, o pow. 0,2911 ha 171 500 zł netto
zbywana z udziałem 1/10 w działce 146/11, obr. 0004, o pow. 0,1239 ha 3800 zł netto
3MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

11. Nr dz. 145, obr. 0004, o pow. 0,2350 ha 139 600 zł
5MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
34KDD tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale
Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Mapa podziału nieruchomości

Geoportal

Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janowice Wielkie

Wyrys z PZP Mniszków

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

Skip to content