Lokal mieszkalny nr 4 ul. Podgórze 25A

Lokal mieszkalny numer 4 w budynku numer 25A przy ul. Podgórze

Wartość nieruchomości: 54.900,00 zł

W dniu 30 stycznia 2020r. o godz. 10 00 zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowary Nr 187/2019 z dnia 3.12.2019r. odbędzie się I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w wielolokalowym budynku mieszkalnym przy ul. Podgórze 25A w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 194 (obręb 0004, a.m. 6) o pow. 895 m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 27 stycznia 2020r.

Opis nieruchomości

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 194 (obręb 4, a.m. 6) o pow. 895 m2 położona w Kowarach przy ul. Podgórze 25A, zabudowana budynkiem mieszkalnym. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych. Budynek posiada instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Stan techniczny budynku średni. Dla przedmiotowego budynku nie zostało dotąd wydane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Lokal mieszkalny nr 4 położony na drugiej kondygnacji nadziemnej (pierwszym piętrze budynku ) składający się z 1 ( jednego ) pokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 32,90 m2 oraz jednego pomieszczenia przynależnego a to piwnicy o pow. 7,60 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 40,50 m2 . Lokal obecnie nie jest użytkowany, wymaga remontu. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 18,30 %. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 163,78m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00050009/6.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Podgórze obszar 2, przyjętym uchwałą nr XLVIII/247/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 08.07.2010r. ze zm., leży w terenie oznaczonym symbolem MN, MW, U.1 i WS.1

Wyciąg z mpzp

Wyrys z mpzp

Mapa ewidencyjna

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary