Lokal mieszkalny nr 4 ul. Podgórze 25A

Lokal mieszkalny numer 4 w budynku numer 25A przy ul. Podgórze

Wartość nieruchomości: 54.900,00 zł

Opis nieruchomości

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 194 (obręb 4, a.m. 6) o pow. 895 m2 położona w Kowarach przy ul. Podgórze 25A, zabudowana budynkiem mieszkalnym. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych. Budynek posiada instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Stan techniczny budynku średni. Dla przedmiotowego budynku nie zostało dotąd wydane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Lokal mieszkalny nr 4 położony na drugiej kondygnacji nadziemnej (pierwszym piętrze budynku ) składający się z 1 ( jednego ) pokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 32,90 m2 oraz jednego pomieszczenia przynależnego a to piwnicy o pow. 7,60 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 40,50 m2 . Lokal obecnie nie jest użytkowany, wymaga remontu. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 18,30 %. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 163,78m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00050009/6.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Podgórze obszar 2, przyjętym uchwałą nr XLVIII/247/09 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 08.07.2010r. ze zm., leży w terenie oznaczonym symbolem MN, MW, U.1 i WS.1

Wyciąg z mpzp

Wyrys z mpzp

Mapa ewidencyjna

Zaświadczenie o samodzielności lokalu