Lokal mieszkalny numer 5 w budynku numer 5 przy ul. Bocznej

Lokal mieszkalny numer 5 w budynku numer 5 przy ul. Bocznej

Wartość nieruchomości: 130.000,00

Opis nieruchomości

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 378 (obręb 1, a.m. 9) o pow. 628 m2   położona w Kowarach przy ul. Bocznej 5, zabudowana budynkiem mieszkalnym . W budynku znajduje się 10 lokali mieszkalnych. Budynek posiada instalacje elektryczną, wodociągową, gazową oraz sanitarną. Stan techniczny budynku dobry. Dla przedmiotowego budynku nie zostało dotąd wydane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Lokal mieszkalny nr 5 położony na drugiej kondygnacji naziemnej (poddaszu budynku) składający się z 4 (czterech) pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 70,0 m2 . Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, Kanalizacyjną, gazową wentylacyjną i co. Lokal obecnie nie jest użytkowany, wymaga remontu. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 11,14 %. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 69,95 m2 .

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00028985/8.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary – jednostka urbanistyczna – Kowary Centrum C, przyjętym uchwałą nr XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23.10.2007r. nieruchomość ma charakter zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zaświadczenie