Lokal mieszkalny

Lokal mieszkalny numer 5 w budynku numer 6 przy ul.Ludwika Waryńskiego w Kowarach

 

Wartość nieruchomości: 35.400,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kowary, odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna.

Cena wywoławcza nieruchomości: 35.400,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 10202124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 5 czerwca 2020 r.

Na odwrocie wpłaty należy podać adres nieruchomości

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 5 położony na trzeciej kondygnacji nadziemnej (drugim piętrze) budynku składający się z 1 (jednego) pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 23,25 m2 oraz dwóch pomieszczeń przynależnych a to kuchni z wc i pomieszczenia gospodarczego o ich pow. 12,94 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,19 m2. Lokal obecnie nie jest użytkowany, wymaga remontu. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 6,78 %. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 121,56m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00055468/6.

Plan miejscowy:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary jednostka urbanistyczna Kowary Centrum B.1 przyjętym Uchwałą nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 czerwca 2018r., w/w nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

  • 8.MU i 10.MU tj. tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

 

Zarządzenie Burmistrza Kowar

Mapa ewidencyjna

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Lokal mieszkalny