Lokal użytkowy 1 Maja 76

Lokal użytkowy 1 Maja 76

Nieruchomość lokalowa – lokal użytkowy
przy ul.
1 Maja 76 w Kowarach

Opis nieruchomości lokalowej:

Lokal niemieszkalny – użytkowy położony na pierwszej kondygnacji nadziemnej (parterze) budynku, składający się z warsztatu, pomieszczenia socjalnego, magazynu i wc o łącznej pow. użytkowej 24,11 m2. oraz pomieszczenia przynależnego a to jednego pomieszczenia gospodarczego o pow. 5,32 m2. Łączna pow. lokalu wynosi 29,43m2.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu wynosi 9,60%.

Lokal posiada dostęp do instalacji elektrycznej, gazowej, wodno- kanalizacyjnej. Lokal jest w złym stanie technicznym o niskim standardzie, wymaga kapitalnego remontu.

Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 34,85m2 .

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00042716/6.

Plan miejscowy:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część C przyjętym Uchwałą Nr L/279/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26.10.2006r., nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

14MNW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usług nieuciążliwych.