Mieszkanie ul. Topolowa 3 I. piętro.

OGŁOSZENIE

Gmina Miejska Kowary posiada do zbycia lokal mieszkalny nr 18 (osiemnaście) położony w wielolokalowym budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej numer 3 w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 490 (obręb 0001, a.m. 10) o pow. 527 m2 ( pięćset dwadzieścia siedem metrów kwadratowych).

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 490 (obręb 0001, a.m. 10) o pow. 527 m2   położona w Kowarach przy ul. Topolowej numer 3, zabudowana wielolokalowym budynkiem mieszkalnym. Budynek w zabudowie wolnostojącej, trzyklatkowy, podpiwniczony, położony na osiedlu domów mieszkalnych wielorodzinnych, które powstało w latach pięćdziesiątych XX wieku w strefie pośredniej miasta. Teren wokół nieruchomości pochyły ze skarpami i schodami terenowymi, zagospodarowany, sporo zieleni i miejsc do wypoczynku.

W sąsiedztwie znajdują się obiekty handlowe, usługowe, przedszkole, szkoła, Miejski Ośrodek Kultury.

W budynku znajduje się 20 lokali mieszkalnych.

Działka, na której posadowiony jest budynek posiada dostęp do pełnego uzbrojenia. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, sanitarną, gazową, elektryczną.

Budynek docieplony z nowym pokryciem dachowym. Stan budynku dobry.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00030564/8.

3.Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 18 znajduje się na II ( drugiej ) kondygnacji nadziemnej I piętrze budynku i składa się z 3 ( trzech ) pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 62,40m2 . Lokal posiada balkon. Pomieszczenia przynależne wg udziału. Mieszkanie dwustronne rozkładowe doświetlone z trzech stron. Wyposażenie : podłogi- wykładzina PCV, stolarka okienna – PCV w kuchni -drewniana zespolona,drzwi do dwóch pokoi i łazienki płycinowe pełne i szklone- stan średni, do trzeciego pokoju płycinowe szklone nowe, drzwi wejściowe nowe, ściany malowane w kuchni lamperia olejna, ogrzewanie co etażowe z piecem na paliwo stałe, ciepła woda z gazowego przepływowego podgrzewacza wody. Stan techniczno- użytkowy lokalu dobry. Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu wynosi 5,07%. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 26,72 m2 .

Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego zostało wydane przez Starostę Karkonoskiego Zaświadczenie nr 670/2023 z dnia 06.07.2023r., stwierdzające, że lokal mieszkalny nr 18 położony w budynku przy ul. Topolowej 3 w Kowarach jest lokalem samodzielnym i spełnia warunki określone w ustawie o własności lokali. Lokal mieszkalny posiada świadectwo charakterystyki energetycznej nr SCHE/4295/1186/2023 z dnia 02.08.2023r, sporządzone przez Adrianę Siegieńczuk. Nr wpisu do Rejestru : 4295.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum C, przyjętą uchwałą nr XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 23.10.2007r, ze zm, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 8 MW tj. o przeznaczeniu podstawowym wielorodzinna, przeznaczeniu uzupełniającym : usługi i infrastruktura techniczna.

5.Forma sprzedaży:

na własność.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.39.2024 – dokument archiwalny

Ogłoszenie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.39.2024 – dokument archiwalny

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3 teren przed budynkiem

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

Zdjęcie 7

Zdjęcie 8

Zdjęcie 9

Rzut mieszkania

Skip to content