Nieruchomość lokalowa – lokal użytkowy przy ul. 1 Maja 90 w Kowarach

Nieruchomość lokalowa – lokal użytkowy

przy ul. 1 Maja 90 w Kowarach

]

Opis nieruchomości

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 265/5 (obręb 1, a.m. 7) o pow. 0,0167 ha, położona w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 90, zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy. Budynek posiada instalację elektryczną, wodociągową, gazową oraz kanalizację sanitarną z odprowadzeniem do kolektora. Stan techniczny budynku określa się jako średni. Dla przedmiotowego budynku nie zostało dotąd wydane świadectwo charakterystyki energetycznej

Opis lokalu

Lokal niemieszkalny- użytkowy położony na pierwszej kondygnacji nadziemnej (parterz) budynku składający się z 1 (jednego) pomieszczenia produkcyjnego, dwóch pomieszczeń magazynowych oraz wc o łącznej pow. użytkowej 81,1 m2. . Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu wynosi 25,3%. Lokal posiada dostęp do instalacji elektrycznej, gazowej, wodno- kanalizacyjnej . Lokal w średnim stanie, niskim standardzie, funkcjonalny. Lokal ogrzewany był elektrycznie. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 42,25m2

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00046866/0

Plan miejscowy:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część C przyjętym Uchwałą Nr L/279/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26.10.2006r., nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem 20MNW/U tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usług nieuciążliwych.