Nieruchomość lokalowa – lokal użytkowy przy ul. Bema 12 w Kowarach

Nieruchomość lokalowa – lokal użytkowy

 przy ul. Bema 12 w Kowarach

Opis nieruchomości

Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 482/12 (obręb 1, a.m. 10) o pow. 0,0191 ha , położona w Kowarach przy ul. Bema nr 12, zabudowana budynkiem mieszkalno- użytkowym. W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe. Budynek posiada instalację elektryczną, wodociągową, gazową oraz kanalizację sanitarną z odprowadzeniem do kolektora. Stan techniczny budynku określa się jako średni. Dla przedmiotowego budynku nie zostało dotąd wydane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Opis lokalu

Lokal niemieszkalny- użytkowy położony na pierwszej kondygnacji nadziemnej (parterze) budynku składający się z dwóch sal sprzedaży, zaplecza, korytarza, czterech magazynów i wc o łącznej pow. użytkowej 121,2 m2. . Udział w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu wynosi 25,3%. Lokal posiada dostęp do instalacji elektrycznej, gazowej, wodno- kanalizacyjnej . Lokal w średnim stanie technicznym, niskim standardzie, funkcjonalny. Powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału wynosi 48,32m2 .

 Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00041620/9

Plan miejscowy:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część C przyjętym Uchwałą Nr XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23.10.2007r. ze zm., nieruchomość ma charakter zabudowy mieszkalno- użytkowej.