Nieruchomość niezabudowana działka gruntu numer 520/7 o pow. 0,0306 ha obr. 0003

Wartość nieruchomości: 13.100,00 zł

(do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm. )

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona wzdłuż drogi asfaltowej łączącej osiedle wielorodzinne Wichrowa Równia z obwodnicą Kowar.

Działka środkowa o kształcie wydłużonego prostokąta, krótkim bokiem przylegająca do pasa drogowego, drugim krótszym bokiem przylega do projektowanego ciągu wewnętrznego, zaś dłuższymi bokami do niezabudowanych działek 520/6 i 520/8.

Działka nieogrodzona, płaska, porośnięta trawą.

W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się osiedle wielorodzinne z pełną infrastrukturą techniczną i społeczną oraz tereny rolne. W niewielkiej odległości potok Bystra i obwodnica Kowar.

Dojazd do działki od strony śródmieścia Kowar ulicami Klonową i Lipową oraz od strony obwodnicy.

Działka dobrze nasłoneczniona z widokiem na pasmo Karkonoszy i tereny Rudawskiego Parku Krajoznawczego. Lokalizacja bardzo korzystna dla funkcji mieszkaniowej.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary – jednostka urbanistyczna – Kowary Centrum B przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXXIII/163/08 z 12 listopada 2008 r. kompleks działek położony jest na terenie o

przeznaczeniu podstawowym:

MN3

  • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej

przeznaczeniu uzupełniającym:

  • obiekty małej architektury

  • obiekty sportowe i rekreacyjne

  • place zabaw dla dzieci

  • zieleń urządzona

  • ogrodzenia

  • urządzenia towarzyszące: ulice wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, urządzenia infrastruktury technicznej, garaże wbudowane lub dobudowane, utwardzone ścieżki piesze i rowerowe.

mapa ewidencyjna

mapa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyrys

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tekst