Nieruchomość o pow. ok 0,1300 ha położona w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego przygotowywana do zbycia

Nieruchomość powstanie po podziale działki numer 79 obr. 0003 Kowary o powierzchni ok 0,1300 ha.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary – jednostka urbanistyczna – Kowary Centrum B.1 przyjęty uchwałą nr NR XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 14 czerwca 2018r., opublikowaną w DZ. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2018r. poz 3203

przeznaczenie podstawowe:

10 MU

  • tereny zabudowy mieszkalno – usługowej

przeznaczenie uzupełniające:

  • drogi wewnętrzne i parkingi

  • infrastruktura techniczna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wypis

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyrys