Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Nieruchomość zabudowana

budynkiem mieszkalno-usługowym

cena wywoławcza:

14.200,00 zł

w tym udział w budynku 4 800,00 zł w gruncie 9.400,00 zł

Opis nieruchomości:

Działka nr 321/1 (obr. 1, a.m. 8) o powierzchni 0,0172 ha położona w Kowarach przy ul. Ogrodowej 43. Numer księgi wieczystej KW JG1J/00039483/9

Udział Gminy Kowary wynoszący 76,5% w budynku mieszkalnym oraz udział oraz w prawie własności działki gruntu nr 321/1 ( obręb 0001, a.m. 8 ) o pow. 0,0172 ha, położonym w Kowarach przy ul. Ogrodowej nr 43.

Działka płaska o kształcie odpowiadającym rzutowi budynku w całości zabudowana budynkiem mieszkalnym. Działka położona jest w niewielkiej odległości od centrum miasta. Działka położona jest w zasięgu wszystkich mediów tj. energii elektrycznej, wody, kanalizacji gazu. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym trzykondygnacyjnym w zabudowie półzwartej, częściowo podpiwniczonym, od strony północno- wschodniej budynek posiada piętrową dobudówkę. Stan techniczny budynku zły wynikający z naturalnego zużycia poszczególnych elementów jak również na skutek działania wody opadowej i wilgoci, porażenia przez pleśnie i szkodniki, brak wyposażenia i instalacji. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 148,03 m2 .

W budynku dotychczas wyodrębniony został jeden lokal mieszkalny z osobnym wejściem stanowiący odrębną nieruchomość lokalową z udziałem wynoszącym 23,5% , który jest własnością osoby fizycznej. Powierzchnia użytkowa budynku wynikająca z przypadającego udziału Gminy Kowary wynosi 113,23 m2 , powierzchnia gruntu wynikająca z przypadającego udziału Gminy Kowary wynosi 131,58 m2 .

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B.1 , przyjętym Uchwałą Nr XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 124.06.2018 r., nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

  • 6.MU tj. o przeznaczeniu podstawowym tereny zabudowy mieszkalno – usługowej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary

Zdjęcie 1

Skip to content