Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

działka gruntu numer 293/1 obr. 0001 o pow. 0,0337 ha

ul. 1 Maja 57 Kowary

Wartość nieruchomości: 50.000,00

(Zwolnione z podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona działką gruntu numer 293/1 (obręb 0001) o pow. 337 m2 położona w Kowarach przy ul. 1 Maja numer 57. Teren działki o kształcie zbliżonym do trapezu. Działka zabudowana jest w części frontowej dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym częściowo podpiwniczonym, ze strychem i budynkiem niemieszkalnym ( gospodarczym ) w części tylnej od strony północnej. Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i gazowej. Budynek w zabudowie zwartej, zbudowany w XVIII wieku i przebudowany w XIX wieku w technologii tradycyjnej. Poziom posadzek parteru równy z poziomem otaczającego terenu. Fundamenty kamienne bez izolacji przeciwwilgociowej. Ściany budynku z kamienia i cegły, dołem bardzo zawilgocone. Stropy nad piwnicą i częścią parteru ceramiczne oraz drewniane. Schody zabiegowe drewniane, stan mierny. Dach drewniany, stromy dwuspadowy, nad przybudówką płaski, kryty płytkami i papą, elementy drewniane zawilgocone i porażone przez szkodniki drewna. Budynek w złym stanie technicznym, wyłączony z eksploatacji. Budynek po pożarze i zalaniu w procesie gaszenia pożaru. Stolarka PCV i drewniana w stanie złym. Budynek o niskim standardzie wyposażenia. Wysokość pomieszczeń na pierwszym piętrze nienormatywna. Elewacja tynków cementowowapienna, tynki odparzone, odpadające na dużej powierzchni- stan elewacji zły. Zużycie budynku zarówno techniczne, funkcjonalne i środowiskowe jest duże. W budynku znajdowało się sześć lokali mieszkalnych, które w wyniku pożaru zostały zniszczone. Pomieszczenia pozbawione urządzeń i instalacji. W mieszkaniach pozostały zniszczone sprzęty, meble, które przyszły nabywca będzie musiał uprzątnąć własnym kosztem i staraniem. Powierzchnia użytkowa budynku – 177,3 m2 .

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum D przyjętym uchwałą Nr L/279/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26.10.2006r., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem:

  • 22MNW/U tj. o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z usługami.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary _ archiwum

Poziomy budynku

Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zdjęcia

Skip to content