Nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, szeregową

Nieruchomości niezabudowane

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, szeregową

 

dz. nr 520/12 o pow. 0,0313 ha – cena wywoławcza 18.800,00 zł

dz. nr 520/13 o pow. 0,0314 ha – cena wywoławcza 18.800,00 zł

 

Do wylicytowanych w przetargach wartości nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT 23%.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomości niezabudowane, położone wzdłuż drogi asfaltowej łączącej osiedle wielorodzinne Wichrowa Równia z obwodnicą Kowar.

Działki środkowe o kształcie wydłużonego prostokąta, krótkim bokiem przylegające do pasa drogowego, drugim krótszym bokiem przylegające do projektowanego ciągu wewnętrznego.

Działki nieogrodzone, płaskie, porośnięte trawą.

W bezpośrednim sąsiedztwie działek znajduje się osiedle wielorodzinne z pełną infrastrukturą techniczną i społeczną oraz tereny rolne. W niewielkiej odległości potok Bystra i obwodnica Kowar.

Dojazd do działek od strony śródmieścia Kowar ulicami Klonową i Lipową oraz od strony obwodnicy.

Działki dobrze nasłonecznione z widokiem na pasmo Karkonoszy i tereny Rudawskiego Parku Krajoznawczego. Lokalizacja bardzo korzystna dla funkcji mieszkaniowej.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary – jednostka urbanistyczna – Kowary Centrum B przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXXIII/163/08 z 12 listopada 2008 r. działki położone są na terenie o

przeznaczeniu podstawowym:

MN3

  • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej

przeznaczeniu uzupełniającym:

  • obiekty małej architektury

  • obiekty sportowe i rekreacyjne

  • place zabaw dla dzieci

  • zieleń urządzona

  • ogrodzenia

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary archiwum

Mapa ewidencyjna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wyrys

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wypis

Zdjęcie