Działki na sprzedaż ul. Brzozowa

Informacja:

Gmina Miejska Kowary posiada do sprzedaży atrakcyjne działki budowlane z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, w najbliższym czasie zostaną wystawione do przetargu, w obrębie 0003, a. m. 2, (Wichrowa Równia) przy ulicy Brzozowej w Kowarach, przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa oraz obiekty małej architektury, obiekty sportowe i rekreacyjne, place zabaw dla dzieci, zieleń urządzona, ogrodzenia, urządzenia towarzyszące: ulice wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, urządzenia infrastruktury technicznej, garaże wbudowane lub dobudowane, utwardzone ścieżki piesze i rowerowe.

 1. Działka nr 35/2, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0019 ha, przeznaczenie zabudowy:
  U11tereny usług komercyjnych;
 2. Działka nr 35/3, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0651 ha, przeznaczenie zabudowy:
  U11tereny usług komercyjnych – cena 63 700 zł, netto;
 3. Działka nr 35/4, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0437 ha, przeznaczenie zabudowy:
  U11tereny usług komercyjnych – cena 43 000 zł, netto;
 4. Działka nr 35/5, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0391 ha, przeznaczenie zabudowy:
  U11tereny usług komercyjnych;
 5. Działka nr 35/6, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0345 ha, przeznaczenie zabudowy:
  U11tereny usług komercyjnych;
 6. Działka nr 35/7, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0299 ha, przeznaczenie zabudowy:
  U11tereny usług komercyjnych;
 7. Działka nr 35/8, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0828 ha, przeznaczenie zabudowy:
  U11tereny usług komercyjnych;
 8. Działka nr 35/9, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,7184 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MM1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej;
 9. Działka nr 35/11, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,746 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 10. Działka nr 35/12, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0321 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 11. Działka nr 35/13, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0321 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 12. Działka nr 35/14, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0321 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 13. Działka nr 35/15, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0321 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 14. Działka nr 35/16, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0320 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 15. Działka nr 35/17, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0321 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 16. Działka nr 35/18, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0322 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 17. Działka nr 35/19, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0322 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 18. Działka nr 35/20, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0322 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 19. Działka nr 35/21, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0322 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 20. Działka nr 35/22, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0322 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 21. Działka nr 35/23, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0322 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 22. Działka nr 35/24, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0322 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 23. Działka nr 35/25, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0764 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 24. Działka nr 35/26, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0980 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN6tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 25. Działka nr 35/27, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,1098 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN6tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 26. Działka nr 35/28, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,1134 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN6tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 27. Działka nr 35/29, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,1128 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN6tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 28. Działka nr 35/30, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,1174 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN6tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 29. Działka nr 35/32, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0836 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN7tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 30. Działka nr 35/33, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,1275 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN7tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 31. Działka nr 35/34, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0916 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN7tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 32. Działka nr 35/35, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0950 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN7tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 33. Działka nr 35/36, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,1102 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN7tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 34. Działka nr 35/37, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0729 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN7tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 35. Działka nr 35/38, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0835 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN7tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 36. Działka nr 35/39, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0989 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN7tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 37. Działka nr 35/40, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0544 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 38. Działka nr 35/41, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0320 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 39. Działka nr 35/42, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0320 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 40. Działka nr 35/43, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0320 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 41. Działka nr 35/44, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0320 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 42. Działka nr 35/45, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0320 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – cena 31 100,00 zł netto;
 43. Działka nr 35/46, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0320 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – cena 31 100,00 zł netto;
 44. Działka nr 35/47, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0642 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN1tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – cena 69 700,00 zł netto;
 45. Działka nr 35/48, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0492 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN2tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 46. Działka nr 35/49, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0320 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN2tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 47. Działka nr 35/50, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0320 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN2tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 48. Działka nr 35/51, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,0601 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN2tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 49. Działka nr 35/52, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,1134 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN7tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 50. Działka nr 35/53, obręb 0003 a.m. 2, powierzchnia 0,1245 ha, przeznaczenie zabudowy:
  MN7tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale
Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Wyrys mpzp

Mapa

Projekt podziału nieruchomości

Wykaz działek do zbycia.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie 

Zdjęcie 

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Skip to content