Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 324/1 obręb 0002 o pow. 0,0909 ha oraz udział wynoszący 1/17 w niezabudowanej działce gruntu nr 326/1 obręb 0002 o pow. 0,1840 ha położone w Kowarach WOJKÓW

II (drugi) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 324/1 (obręb 0002, a.m. 7) o pow. 0,0909 ha oraz udziału wynoszącego 1/17 ( jedną siedemnastą ) w niezabudowanej działce gruntu nr 326/1 (obręb 0002, a.m. 7) o pow. 0,1840 ha będącej współwłasnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach Czytaj więcej Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 324/1 obręb 0002 o pow. 0,0909 ha oraz udział wynoszący 1/17 w niezabudowanej działce gruntu nr 326/1 obręb 0002 o pow. 0,1840 ha położone w Kowarach WOJKÓW[…]

30 letnia dzierżawa części działki nr 666 (obr. 0001) o pow. 0,3244 ha oraz części działki nr 665/3 (obręb 0001) o powierzchni 0,0330 ha położonych w Kowarach przy ul. Karkonoskiej

I (pierwszy) przetargu pisemnym nieograniczonym na wydzierżawienie na czas określony – 30 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 666 (obr. 0001) o pow. 0,3244 ha oraz działka nr 665/3 (obręb 0001) o pow. 0,0330 ha, położonej w Kowarach przy ul. Karkonoskiej z przeznaczeniem wykorzystania zgodnie z obowiązującym miejscowym planem Czytaj więcej 30 letnia dzierżawa części działki nr 666 (obr. 0001) o pow. 0,3244 ha oraz części działki nr 665/3 (obręb 0001) o powierzchni 0,0330 ha położonych w Kowarach przy ul. Karkonoskiej[…]

Działki niezabudowane oznaczone numerami geodezyjnymi 519/5 o pow. 0,1607 ha i 519/4 o pow. 0,1375 ha

Działki niezabudowane oznaczone numerami geodezyjnymi 519/5 o pow. 0,1607 ha i 519/4 o pow. 0,1375 ha (nieruchomości w przygotowaniu do zbycia) Opis nieruchomości Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostka urbanistyczna Kowary Centrum C przyjętym Uchwałą NR XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 23.10.2007r., opublikowaną w DZ .U. Województwa Dolnośląskiego nr 6, z dnia Czytaj więcej Działki niezabudowane oznaczone numerami geodezyjnymi 519/5 o pow. 0,1607 ha i 519/4 o pow. 0,1375 ha[…]

Nieruchomość niezabudowana działka gruntu numer 432/5 obr. 0003

II (drugi) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 432/5 (obręb 0003, a.m. 7) o pow. 0,1024 ha oraz udziału wynoszącego 1/2 (jedną drugą) w niezabudowanej działce gruntu nr 432/6 ( obręb 3 , a.m. 7 ) o pow. 0,0208 ha będącej własnością Gminy Kowary, położonych w Czytaj więcej Nieruchomość niezabudowana działka gruntu numer 432/5 obr. 0003[…]

Nieruchomość niezabudowana działka gruntu numer 432/4 obr. 0003

II (drugi) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 432/4 (obręb 3, a.m. 7) o pow. 0,0881 ha oraz udziału wynoszącego 1/2 (jedną drugą) w niezabudowanej działce gruntu nr 432/6 (obręb 0003 , a.m. 7) o pow. 0,0208 ha będącej własnością Gminy Kowary, położonych w Kowarach przy Czytaj więcej Nieruchomość niezabudowana działka gruntu numer 432/4 obr. 0003[…]

Nieruchomość o pow. ok 0,1300 ha położona w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego przygotowywana do zbycia

Nieruchomość powstanie po podziale działki numer 79 obr. 0003 Kowary o powierzchni ok 0,1300 ha. Przeznaczenie nieruchomości Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary – jednostka urbanistyczna – Kowary Centrum B.1 przyjęty uchwałą nr NR XLVII/255/18 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 14 czerwca 2018r., opublikowaną w DZ. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 Czytaj więcej Nieruchomość o pow. ok 0,1300 ha położona w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego przygotowywana do zbycia[…]

Nieruchomość niezabudowana o pow. ok 0,2900 ha położona w Kowarach przy ul. Polnej przygotowywana do zbycia

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona. Położona wśród zabudowy wielorodzinnej w rejonie ulicy Polnej. Nieruchomość powstanie po podziale i scaleniu działek o numerach 514 i 394 obr. 0001 Kowary o powierzchni ok 0,2900 ha. Przeznaczenie nieruchomości Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary – jednostka urbanistyczna – Kowary Centrum C przyjętym Uchwałą NR XVI/76/07 Rady Miejskiej Czytaj więcej Nieruchomość niezabudowana o pow. ok 0,2900 ha położona w Kowarach przy ul. Polnej przygotowywana do zbycia[…]

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 657/3 (obręb 0001, a.m. 12) o pow. 0,5989 ha położona w Kowarach przy ul. Rzemieślniczej.

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 657/3 (obręb 0001, a.m. 12) o pow. 0,5989 ha położona w Kowarach przy ul. Rzemieślniczej. Wartość nieruchomości: 630.300,00 zł (do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm. ) Dla przedmiotowej Czytaj więcej Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 657/3 (obręb 0001, a.m. 12) o pow. 0,5989 ha położona w Kowarach przy ul. Rzemieślniczej.[…]

Nieruchomość niezabudowana działka gruntu numer 627/3 o pow. 2,0061 ha obr. 0001

I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Kowary, oznaczonej działką gruntu numer 627/3 (obręb 1 a.m. 12) o pow. 2,0061 ha, zlokalizowanej w Kowarach przy ul. Bielarskiej, objętej Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. który odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019r. o godz. 1100 Warunkiem przystąpienia do przetargu Czytaj więcej Nieruchomość niezabudowana działka gruntu numer 627/3 o pow. 2,0061 ha obr. 0001[…]

Lokal mieszkalny numer 5 w budynku numer 5 przy ul. Bocznej

II (drugi) przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w wielolokalowym budynku mieszkalnym przy ul. Bocznej 5 w Kowarach wraz z udziałem w prawie własności działki gruntu numer 378 (obręb 0001, a.m. 9 ) o pow. 628 m2, który odbędzie się w dniu 10 września 2019r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Czytaj więcej Lokal mieszkalny numer 5 w budynku numer 5 przy ul. Bocznej[…]

Nieruchomość gruntowa położona w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej w Kowarach

  Wartość nieruchomości: 31.100,00 zł do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23% ( ustawa o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2018r.  poz. 2174 ze zm. )   Opis nieruchomości : Działka niezabudowana położona na obrzeżu strefy śródmiejskiej. Od strony wschodniej przylega do projektowanego ciągu pieszo- jezdnego. Działka o kształcie Czytaj więcej Nieruchomość gruntowa położona w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej w Kowarach[…]